TOIMINTA

FINTERDIS edesauttaa eri alojen, sukupolvien sekä maantieteellisten ja kulttuuristen alueiden vuorovaikutusta seuraavilla kolmella tavalla: 

1. Työpajat, foorumit sekä vertaistukiverkostot tieteidenvälisesti suuntautuneille opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille

Järjestämme vertaistukiryhmiä eri puolilla Suomea tieteidenvälisesti suuntautuneille tutkijoille siinä, missä foorumit tarjoavat digitaalisen foorumin keskusteluille. Ryhmien muodostaminen ja toiminta on tarkoitus aloittaa keväällä 2019.

Myös työryhmiä on tarkoitus järjestää eri puolilla Suomea yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Työryhmiä vetävät suomalaiset ja ulkomaalaiset vierailevat opettajat, jotka ovat erikoistuneet tieteidenvälisiin menetelmiin ja opetukseen. Työryhmät muodostavat avaran tilan, jossa eri taustaiset osallistujat voivat etsiä yhteyksiä eri alojen välillä ja pureutua tieteidenvälisiin kysymyksiin. Työpajoja aletaan järjestää heti kun mahdollista.

Olisitko kiinnostunut osallistumaan vertaistukiryhmän ja/tai työpajan suunnitteluun ja/tai järjestämiseen? Olethan meihin yhteydessä: info(a)finterdis.fi

Huom. SEURAAVA FINTERDIS-TAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN 7.5.2019 klo 18-20 (KEVÄTKOKOUS) JA KLO 20-22 (VERKOSTOITUMISTAPAHTUMA ROSTER BAR LOUNGESSA)! KATSO TARKEMMAT TIEDOT "BLOGI"-SIVUMME ALTA JA LIITY MUKAAN!


2. Kyselytutkimus ja haastattelut nuorten tutkijoiden tieteidenvälisistä haasteista ja mahdollisuuksista suomalaisessa yliopistoympäristössä

Tässä kuvattava tutkimus on tarkoitus toteuttaa vuosien 2019-2021 kuluessa. FINTERDISin sisällä muodostettava tutkimustyöryhmä laatii kyselyn, joka toteutetaan useassa suomalaisessa korkeakoulussa. Vaikka tutkimuksessa keskitetytään erityisesti varhaisen uravaiheen tutkijoiden tieteidenvälisyyteen liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, selvitämme myös kokeneempien tutkijoiden, opettajien sekä yliopistojen hallintoasiantuntijoiden kokemuksia ja näkemyksiä. Kaikkia vastaajia pyydetään selittämään omin tavoin heidän erikoistumisalansa sekä instituutiot, joissa he työskentelevät, jotta saamme käsityksen, missä määrin ja millä tavalla tieteidenvälisyyden haasteisiiin on vastattu eri korkeakouluissa ja eri aloilla. Kyselytutkimuksen perusteella laaditaan jatkokysymyksiä, joita esitetään ryhmä- ja yksilöhaastatteluihin osallistuville henkilöille. Analyysissa pyritään soveltamaan useita eri menetelmiä, joiden avulla voimme saada sekä yleistä että yksityiskohtaista tietoa Suomessa työskentelevien tutkijoi-den ja opiskelijoiden näkemyksistä ja kokemuksista tieteidenvälisyyteen liittyen.

Tutkimustulokset julkistetaan tilaisuudessa, jonne kutsutaan korkeakoulutuksen suunnittelusta ja hallinnosta vastaavia asiantuntijoita sekä tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita. Tutkimustulosten avulla pyrimme nostamaan esiin ongelmakohtia ja käytäntöjä, joita soveltamalla tulevaisuuden sukupolvilla olisi paremmat ja hedelmällisemmät lähtökohdat tieteidenvälisen tutkimuksen tekemiseksi. Toivomme, että tutkimustulokset herättävät vuoro-puhelua eri tutkimuskenttien ja korkeakoulujen sekä sukupolvien välillä. 

Heräsikö Sinulla ajatuksia tähän tutkimukseen liittyen, ja/tai oletko tehnyt tutkimusta Suomessa työskentelevien nuorten tutkijoiden kokemuksista? Haluaisitko jakaa ajatuksesi kanssamme ja tehdä yhteistyötä? Olethan meihin yhteydessä: info(at)finterdis.fi

3. Tutkijoiden kansainvälistymisen tukeminen

Moilla FINTERDISin perustajajäsenillä ja nykyisen hallituksen jäsenillä on merkittävää kansainvälistä akateemista kokemusta sekä yhteyksiä ympäri maailman. Nämä yhteydet ovat vakuuttaneet meidät siitä, että tutustumalla ihmisiin ja käytäntöihin eri alueilla voimme oppia uusia asioita, joiden avulla voimme edistää vuoropuhelua Suomessa sekä vastaavasti jakaa omia oivalluksiamme muissa maissa sovellettaviksi. FINTERDIS rohkaisee ulkomaalaisia Suomessa työskenteleviä tutkijoita ja opiskelijoita liittymään jäseniksi ja kontribioimaan yhteiseen keskusteluun tieteidenvälisen tutkimuksen ja työskentelymahdollisuuksien edistämiseksi. 

FINTERDIS pyrkii tarjoamaan jäsenilleen mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisesti yli tieteen-alarajojen. Teemme  yhteistyötä Yhdysvalloissa vuonna 1979 perustetun Association for Interdisciplinary Studies (AIS) -järjestön kanssa. AIS on saanut viime vuosina jatkuvasti enemmän jäseniä eri maista ja mantereilta. 

Vuonna 2019 AIS:n vuosittainen konferenssi järjestetään ensimmäisen kerran Euroopassa, Amster-damin yliopiston Institute for Interdisciplinary Studies -keskuksessa. Suosittelemme lämpimästi suo-malaisia opiskelijoita ja tutkijoita osallistumaan konferenssiin! 

AIS-kotisivu and AIS 2019-konferenssin kotisivuilta voi lukea lisää.